سکوهای فاز ۲۰-۲۱ پارس جنوبی

موضوع قرارداد

ساخت و نصب سیستمهای برق و ابزار دقیق و تلکام سکوهای گازی فاز ۲۰ و ۲۱

کارفرما

شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران

دیسیپلین

برق و ابزاردقیق

محل اجرا

خرمشهر

مدت زمان

۸ ماه

حوزه فعالیت

  • اجرای سیستم برق و ابزار دقیق
  • عملیات اجرایی سیستم تلکام
  • عملیات کالیبراسیون و پیش راه اندازی
  • پیاده سازی سیستم ارت
  • پیش راه اندازی سیستم روشنایی و ارت

تاریخ شروع و پایان پروژه

۱۳۹۴/۰۱/۰۱ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۵/۰۳/۲۱ میلادی

۱۳۹۴/۰۹/۳۰ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۵/۱۲/۲۱ میلادی

جزئیات پروژه

کلیه فعالیتهای OFFSHORE دو عدد از سکوهای فاز ۲۰-۲۱