سکوهای فاز ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی

موضوع قرارداد

انجام فعالیتهای خشکی برق و ابزاردقیق و مخابرات سکو های ۱۳ و ۱۴

دیسیپلین

برق، ابزار دقیق و تلکام

محل اجرا

بوشهر

مدت زمان

۳۸ ماه

حوزه فعالیت

  • اجرای سیستم روشنایی
  • عملیات نصب برق وابزار دقیق
  • پیاده سازی سیستم ارت
  • عملیات نصب برق وابزار دقیق
  • پیش راه اندازی سیستم روشنایی و ارت
  • اجرای سیستم تلکام

تاریخ شروع

۱۳۹۵/۱۰/۲۰ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۷/۰۱/۰۹ میلادی

تاریخ پایان

۱۳۹۵/۱۰/۲۰ شمسی ، مطابق با ۲۰۲۰/۰۳/۱۹ میلادی

جزئیات پروژه

اجرای عملیات خشکی روی ۴ عدد از سکوهای فاز ۱۳ و ۱۴ در بخش برق، ابزار دقیق و تلکام در تمامی بخشها اعم از کابلکشی ، ساپورت ، سینی و…