NGL3200

موضوع قرارداد

عملیات اجرای سیستم روشنایی و ارت پروژه NGL3200 دهلران

کارفرما

شرکت فرادست انرژی فلات

حوزه فعالیت

  • اجرای سیستم روشنایی خیابانی
  • پیش راه اندازی سیستم روشنایی و ارت

تاریخ شروع

۱۳۹۹/۰۲/۱۵ شمسی ، مطابق با ۲۰۲۰/۰۵/۰۴ میلادی