دسته: نصب و پیش راه اندازی

سکوی ۱۶ بندرعباس

موضوع قرارداد

عملیات اجرائی ساخت، پیش راه اندازی و راه اندازی تجهیزات برق و ابزار دقیق سکوی گازی فاز ۱۶ پارس جنوبی

کارفرما

شرکت تکنو انرژی سپهر کیش

دیسیپلین

برق و ابزاردقیق

محل اجرا

بندرعباس

مدت زمان

۱۸ ماه

حوزه فعالیت

 • تکمیل پست های برق
 • عملیات نصب برق و ابزاردقیق
 • پیاده سازی سیستم ارت
 • پیش راه اندازی سیستم روشنایی و ارت
 • اجرای سیستم تلکام

تاریخ شروع و پایان پروژه

۱۳۹۲/۱۲/۰۱ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۴/۰۲/۲۰ میلادی

۱۳۹۳/۱۱/۳۰ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۵/۰۲/۱۹ میلادی

پالایشگاه فاز ۱۹ پارس جنوبی

موضوع قرارداد

قرارداد اجرای عملیات برق و ابزاردقیق ناحیه ۴ پروژه فاز ۱۹ میدان گازی پارس جنوبی

کارفرما

شرکت گاما

دیسیپلین

برق و ابزاردقیق

محل اجرا

کنگان

مدت زمان

۱۲ ماه

حوزه فعالیت

 • تکمیل پست های برق
 • عملیات نصب برق و ابزاردقیق
 • تست و راه اندازی پست های برق
 • راه‌اندازی، اجرای عملیات start up
 • تکمیل و رفع پانچ اتاق کنترل ها
 • اجرا سیستم روشنایی
 • عملیات اجرایی و رفع پانچ یونیت

تاریخ شروع و پایان پروژه

۱۳۹۱/۰۴/۰۴ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۲/۰۶/۲۴ میلادی

۱۳۹۵/۰۶/۳۱ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۶/۰۹/۲۱ میلادی

پالایشگاه فاز ۱۵-۱۶ پارس جنوبی

موضوع قرارداد

عملیات اجرای ساخت و پیش راه اندازی تجهیزات برق و ابزار دقیق واحدهای ۱۱۳-۱۱۴-۱۱۵ فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی

کارفرما

شرکت تکنو انرژی سپهر کیش

دیسیپلین

برق و ابزاردقیق

محل اجرا

عسلویه

مدت زمان

۱۲ ماه

حوزه فعالیت

 • تکمیل پست های برق
 • عملیات نصب برق وابزار دقیق
 • تکمیل و رفع پانچ اتاق کنترل ها
 • اجرا سیستم روشنایی
 • عملیات اجرایی و رفع پانچ یونیت

تاریخ شروع و پایان پروژه

۱۳۹۳/۰۲/۲۱ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۴/۰۵/۱۱ میلادی

۱۳۹۵/۱۱/۳۰ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۷/۰۲/۱۸ میلادی

جزئیات پروژه

عملیات نصب در یونیتهای ۱۱۳، ۱۱۴ و ۱۱۵ در هر دو بخش برق و ابزار دقیق

سکوهای فاز ۲۰-۲۱ پارس جنوبی

موضوع قرارداد

ساخت و نصب سیستمهای برق و ابزار دقیق و تلکام سکوهای گازی فاز ۲۰ و ۲۱

کارفرما

شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران

دیسیپلین

برق و ابزاردقیق

محل اجرا

خرمشهر

مدت زمان

۸ ماه

حوزه فعالیت

 • اجرای سیستم برق و ابزار دقیق
 • عملیات اجرایی سیستم تلکام
 • عملیات کالیبراسیون و پیش راه اندازی
 • پیاده سازی سیستم ارت
 • پیش راه اندازی سیستم روشنایی و ارت

تاریخ شروع و پایان پروژه

۱۳۹۴/۰۱/۰۱ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۵/۰۳/۲۱ میلادی

۱۳۹۴/۰۹/۳۰ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۵/۱۲/۲۱ میلادی

جزئیات پروژه

کلیه فعالیتهای OFFSHORE دو عدد از سکوهای فاز ۲۰-۲۱

سکوهای فاز ۱۳ و ۱۴ پارس جنوبی

موضوع قرارداد

انجام فعالیتهای خشکی برق و ابزاردقیق و مخابرات سکو های ۱۳ و ۱۴

کارفرما

صدرا

دیسیپلین

برق، ابزاردقیق و تلکام

محل اجرا

بوشهر

مدت زمان

۲ سال

حوزه فعالیت

 • اجرای سیستم روشنایی
 • عملیات نصب برق وابزار دقیق
 • پیاده سازی سیستم ارت
 • پیش راه اندازی سیستم روشنایی و ارت

تاریخ شروع

۱۳۹۵/۱۰/۲۰ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۷/۰۱/۰۹ میلادی

جزئیات پروژه

اجرای عملیات خشکی روی ۴ عدد از سکوهای فاز ۱۳ و ۱۴ در بخش برق، ابزار دقیق و تلکام در تمامی بخشها اعم از کابل کشی ، ساپورت ، سینی و … می باشد

فاز ۲۲ و ۲۴ پارس جنوبی

موضوع قرارداد

قرارداد تکمیل ساخت و نصب ، پیش راه اندازی ، رفع پانچ ، راه اندازی و استارت آپ فاز ۲۲-۲۴ پارس جنوبی

کارفرما

شرکت نفت و گاز پتروسینا آریا

دیسیپلین

برق و ابزار دقیق

محل اجرا

کنگان

مدت زمان

۷ ماه

حوزه فعالیت

 • تست و راه اندازی پست های برق
 • راه‌اندازی، اجرای عملیات start up
 • انجام تست های ابزار دقیق و لوپ
 • عملیات نصب برق وابزار دقیق
 • تکمیل و رفع پانچ اتاق کنترل ها
 • اجرا، تست و راه اندازی سیستم روشنایی

تاریخ شروع

۱۳۹۵/۱۰/۲۰ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۷/۰۱/۰۹ میلادی

جزئیات پروژه

عملیات نصب و تست و پیش راه اندازی در یونیتهای ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۱۳، ۱۱۴ و ۱۱۵ در هر دو بخش برق و ابزار دقیق

فاز ۱۹ پارس جنوبی

موضوع قرارداد

Ethane Metering ﺷﻤﺎل ﻓﺎز ۱۹ و ﭘﮑﯿﺞ LPG Valve Station اﺟــﺮای ﮐﺎﺑــﻞ ﮐﺸــﯽ ﺑﺮق و اﺑﺰاردﻗﯿﻖ

کارفرما

ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺘﺮوﭘﺎرس آرﯾﺎﮐﯿﺶ

حوزه فعالیت

 • مسیرسازی و اجرای عملیات سویل
 • کابل کشی برق و ابزار دقیق
 • تهیه و تنظیم فرمهای QC/QA در صورت نیاز

تاریخ شروع

۱۳۹۹/۰۲/۰۱ شمسی ، مطابق با ۲۰۲۰/۰۴/۲۰ میلادی

NGL3200

موضوع قرارداد

عملیات اجرای سیستم روشنایی و ارت پروژه NGL3200 دهلران

کارفرما

شرکت فرادست انرژی فلات

حوزه فعالیت

 • اجرای سیستم روشنایی خیابانی
 • پیش راه اندازی سیستم روشنایی و ارت

تاریخ شروع

۱۳۹۹/۰۲/۱۵ شمسی ، مطابق با ۲۰۲۰/۰۵/۰۴ میلادی

NGL3100

موضوع قرارداد

عملیات اجرای سیستم روشنایی و ارت دهلران

کارفرما

شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC)

حوزه فعالیت

 • اجرای سیستم روشنایی خیابانی
 • پیاده سازی سیستم ارت
 • پیش راه اندازی سیستم روشنایی و ارت

تاریخ شروع و پایان پروژه

۱۳۹۷/۰۹/۰۷ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۸/۱۱/۲۸ میلادی

۱۳۹۸/۰۴/۰۷ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۹/۰۶/۲۸ میلادی

جزئیات پروژه

به علت کسری متریال و اتمام زمان قرارداد