پروژه ها

NGL3100
عملیات اجرای سیستم روشنایی و ارت پروژه دهلران
فاز ۱۳ پارس جنوبی
قرارداد تعمیرات و نگهداری (برق، ابزاردقیق و سیستم حفاظت کاتودیک)
NGL3200
عملیات اجرای سیستم روشنایی و ارت پروژه NGL3200 دهلران
فاز ۲۲ و ۲۴ پارس جنوبی
قرارداد تکمیل ساخت و نصب ، پیش راه اندازی ، رفع پانچ ، راه اندازی و استارت آپ فاز ۲۲-۲۴ پارس جنوبی
کالیبراسیون فاز ۲۲ و ۲۴ پارس جنوبی
قرارداد کالیبراسیون تجهیزات پالایشگاه فازهای ۲۲-۲۴
سکوهای فاز ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی
انجام فعالیتهای خشکی برق و ابزاردقیق و مخابرات سکو های ۱۳ و ۱۴
فاز ۱۹ پارس جنوبی
اﺟــﺮای ﮐﺎﺑــﻞ ﮐﺸــﯽ ﺑﺮق و اﺑﺰاردﻗﯿﻖ Ethane Metering ﺷﻤﺎل ﻓﺎز ۱۹ و ﭘﮑﯿﺞ LPG Valve Station
NGL3100
عملیات اجرای سیستم روشنایی و ارت پروژه دهلران
پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس
اجرای عملیات برق پروژه پالایشگاه میعانات گازی بندر عباس در قالب تامین نیروی انسانی متخصص توام با مسئولیت
پالایشگاه فاز ۱۹ پارس جنوبی
قرارداد اجرای عملیات برق و ابزاردقیق ناحیه ۴ پروژه فاز ۱۹ میدان گازی پارس جنوبی
پالایشگاه فاز ۱۲ پارس جنوبی
تامین نیروی انسانی جهت راه اندازی جهت بهره برداری طرح توسعه میدان گازی فاز ۱۲ پارس جنوبی
تست فاز ۱۲ پارس جنوبی
اجرای عملیات تست تابلو های MCC HVAC PANEL
پتروشیمی مسجد سلیمان
عملیات تست و پیش راه اندازی پست های برق پتروشیمی مسجد سلیمان
سکوهای فاز ۲۰-۲۱ پارس جنوبی
ساخت و نصب سیستمهای برق و ابزار دقیق و تلکام سکوهای گازی فاز ۲۰ و ۲۱
سکوی ۱۶ بندرعباس
عملیات اجرائی ساخت، پیش راه اندازی و راه اندازی تجهیزات برق و ابزار دقیق سکوی گازی فاز ۱۶ پارس جنوبی
تعمیرات فاز ۱۵-۱۶ پارس جنوبی
انجام خدمات مستمر تعمیرات و نگهداری ادوات برق و ابزاردقیق و رفع اشکال مرتبط با سیستمهای برق و ابزاردقیق در محدوده پالایشگاه ۱۶-۱۵ پارس جنوبی
آبگیر فاز ۱۵-۱۶ پارس جنوبی
عملیات اجرای ساخت و پیش راه اندازی تجهیزات برق و ابزار دقیق واحدهای ۱۱۳-۱۱۴-۱۱۵ فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی
پالایشگاه فاز ۲۰-۲۱ پارس جنوبی
اجرای عملیات برق پروژه فازهای ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی در قالب تامین نیروی انسانی متخصص توأم با مسئولیت
پالایشگاه فاز ۱۵-۱۶ پارس جنوبی
عملیات اجرای ساخت و پیش راه اندازی تجهیزات برق و ابزار دقیق واحدهای ۱۱۳-۱۱۴-۱۱۵ فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی
سکوی ۱۲ بندرعباس
انجام عملیات Operation سکوی گازی فاز ۱۲A پارس جنوبی
تعمیرات فاز ۱۲ پارس جنوبی
انجام خدمات مستمر تعمیرات و نگهداری ادوات برق و ابزار دقیق پروژه فاز ۱۲
بهره برداری فاز ۱۵-۱۶ پارس جنوبی
بهره برداری از پست برق برای فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی