سکوهای فاز ۱۳ و ۱۴ پارس جنوبی

موضوع قرارداد

انجام فعالیتهای خشکی برق و ابزاردقیق و مخابرات سکو های ۱۳ و ۱۴

دیسیپلین

برق، ابزاردقیق و تلکام

حوزه فعالیت

  • اجرای سیستم روشنایی
  • عملیات نصب برق وابزار دقیق
  • پیاده سازی سیستم ارت
  • پیش راه اندازی سیستم روشنایی و ارت

تاریخ شروع

۱۳۹۵/۱۰/۲۰ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۷/۰۱/۰۹ میلادی

جزئیات پروژه

اجرای عملیات خشکی روی ۴ عدد از سکوهای فاز ۱۳ و ۱۴ در بخش برق، ابزار دقیق و تلکام در تمامی بخشها اعم از کابل کشی ، ساپورت ، سینی و … می باشد