دسته: کالیبراسیون

پالایشگاه فاز ۲۰-۲۱ پارس جنوبی

موضوع قرارداد

اجرای عملیات برق پروژه فازهای ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی در قالب تامین نیروی انسانی متخصص توأم با مسئولیت

کارفرما

شرکت راه‌اندازی و بهره‌برداری صنایع نفت (OICO)

حوزه فعالیت

  • تست و راه اندازی پست های برق
  • راه‌اندازی، اجرای عملیات start up
  • بهره برداری از پستهای برق
  • بهره برداری از سیستم HVAC
  • اجرا، تست و راه اندازی سیستم روشنایی

تاریخ شروع و پایان پروژه

۱۳۹۴/۰۱/۱۷ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۵/۰۴/۰۶ میلادی

۱۳۹۶/۰۲/۳۱ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۷/۰۵/۲۱ میلادی

جزئیات پروژه

قرارداد به صورت تامین نیروی انسانی

کالیبراسیون فاز ۲۲ و ۲۴ پارس جنوبی

موضوع قرارداد

قرارداد کالیبراسیون تجهیزات پالایشگاه فازهای ۲۲-۲۴

کارفرما

شرکت تکنو انرژی سپهر کیش

حوزه فعالیت

  • تجهیز شاپ کالیبراسیون مجهز
  • کالیبراسیون کلیه تجهیزات ابزار دقیق
  • تهیه و تنظیم فرمهای QC/QA در صورت نیاز

تاریخ شروع

۱۳۹۸/۰۳/۰۱ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۹/۰۵/۲۲ میلادی

جزئیات پروژه

این قرارداد به صورت تامین نیروی انسانی در محدوده فاز ۲۲ و ۲۴ پارس جنوبی می باشد