دسته: نصب و پیش راه اندازی

فاز ۱۴ پارس جنوبی

موضوع قرارداد

انجام عملیات برق و ابزار دقیق ناحیه ۵

کارفرما

شرکت پایندان

دیسیپلین

برق و ابزاردقیق

محل اجرا

کنگان

مدت زمان

۱۸ ماه

حوزه فعالیت

 • عملیات نصب برق وابزار دقیق
 • سیستم روشنایی و ارت
 • تست و پیش راه اندازی
 • کالیبراسیون تجهیزات ابزاز دقیق
 • کلیه عملیاتهای اجرایی و تست ساب استیشن
 • فعالیتهای مربوط به اتاق کنترل

تاریخ شروع

۱۳۹۹/۱۲/۰۱ شمسی ، مطابق با ۲۰۲۱/۰۲/۱۹ میلادی

جزئیات پروژه

در این پروژه حجیم کلیه عملیات های اجرایی و تست برق و ابزار دقیق یونیت های ۱۰۱/۱۰۴/۱۰۵/۱۱۱ ترینهای ۱ الی ۶ را شامل می شود و همچنین ۵ ساب استیشن ۲، ۳، ۸، ۹ و ۱۰ نیز به همراه اتاق کنترل های مربوطه نیز شامل این قرارداد می باشد

مخازن LPG فاز ۲۲ و ۲۴ پارس جنوبی

موضوع قرارداد

اجرای عملیات برق و ابزار دقیق مخازن LPG فاز ۲۲-۲۴ پارس جنوبی

کارفرما

شرکت جهان توسعه پارس صنعت

دیسیپلین

برق و ابزاردقیق

محل اجرا

کنگان

مدت زمان

۸ ماه

حوزه فعالیت

 • عملیات نصب برق وابزار دقیق
 • سیستم روشنایی
 • تست و پیش راه اندازی

تاریخ شروع

۱۳۹۸/۰۵/۰۵ شمسی ، مطابق با ۲۰۲۰/۰۷/۲۶ میلادی

سکوی ۱۶ بندرعباس

موضوع قرارداد

عملیات اجرائی ساخت، پیش راه اندازی و راه اندازی تجهیزات برق و ابزار دقیق سکوی گازی فاز ۱۶ پارس جنوبی

کارفرما

شرکت تکنو انرژی سپهر کیش

دیسیپلین

برق و ابزاردقیق

محل اجرا

بندرعباس

مدت زمان

۱۸ ماه

حوزه فعالیت

 • تکمیل پست های برق
 • عملیات نصب برق و ابزاردقیق
 • پیاده سازی سیستم ارت
 • پیش راه اندازی سیستم روشنایی و ارت
 • اجرای سیستم تلکام

تاریخ شروع و پایان پروژه

۱۳۹۲/۱۲/۰۱ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۴/۰۲/۲۰ میلادی

۱۳۹۳/۱۱/۳۰ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۵/۰۲/۱۹ میلادی

پالایشگاه فاز ۱۹ پارس جنوبی

موضوع قرارداد

قرارداد اجرای عملیات برق و ابزاردقیق ناحیه ۴ پروژه فاز ۱۹ میدان گازی پارس جنوبی

کارفرما

شرکت گاما

دیسیپلین

برق و ابزاردقیق

محل اجرا

کنگان

مدت زمان

۱۲ ماه

حوزه فعالیت

 • تکمیل پست های برق
 • عملیات نصب برق و ابزاردقیق
 • تست و راه اندازی پست های برق
 • راه‌اندازی، اجرای عملیات start up
 • تکمیل و رفع پانچ اتاق کنترل ها
 • اجرا سیستم روشنایی
 • عملیات اجرایی و رفع پانچ یونیت

تاریخ شروع و پایان پروژه

۱۳۹۱/۰۴/۰۴ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۲/۰۶/۲۴ میلادی

۱۳۹۵/۰۶/۳۱ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۶/۰۹/۲۱ میلادی

پالایشگاه فاز ۱۵-۱۶ پارس جنوبی

موضوع قرارداد

عملیات اجرای ساخت و پیش راه اندازی تجهیزات برق و ابزار دقیق واحدهای ۱۱۳-۱۱۴-۱۱۵ فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی

کارفرما

شرکت تکنو انرژی سپهر کیش

دیسیپلین

برق و ابزاردقیق

محل اجرا

عسلویه

مدت زمان

۱۲ ماه

حوزه فعالیت

 • تکمیل پست های برق
 • عملیات نصب برق وابزار دقیق
 • تکمیل و رفع پانچ اتاق کنترل ها
 • اجرا سیستم روشنایی
 • عملیات اجرایی و رفع پانچ یونیت

تاریخ شروع و پایان پروژه

۱۳۹۳/۰۲/۲۱ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۴/۰۵/۱۱ میلادی

۱۳۹۵/۱۱/۳۰ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۷/۰۲/۱۸ میلادی

جزئیات پروژه

عملیات نصب در یونیتهای ۱۱۳، ۱۱۴ و ۱۱۵ در هر دو بخش برق و ابزار دقیق

سکوهای فاز ۲۰-۲۱ پارس جنوبی

موضوع قرارداد

ساخت و نصب سیستمهای برق و ابزار دقیق و تلکام سکوهای گازی فاز ۲۰ و ۲۱

کارفرما

شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران

دیسیپلین

برق و ابزاردقیق

محل اجرا

خرمشهر

مدت زمان

۸ ماه

حوزه فعالیت

 • اجرای سیستم برق و ابزار دقیق
 • عملیات اجرایی سیستم تلکام
 • عملیات کالیبراسیون و پیش راه اندازی
 • پیاده سازی سیستم ارت
 • پیش راه اندازی سیستم روشنایی و ارت

تاریخ شروع و پایان پروژه

۱۳۹۴/۰۱/۰۱ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۵/۰۳/۲۱ میلادی

۱۳۹۴/۰۹/۳۰ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۵/۱۲/۲۱ میلادی

جزئیات پروژه

کلیه فعالیتهای OFFSHORE دو عدد از سکوهای فاز ۲۰-۲۱

سکوهای فاز ۱۳ و ۱۴ پارس جنوبی

موضوع قرارداد

Empty section. Edit page to add content here.

کارفرما

Empty section. Edit page to add content here.

نوع قرارداد

Empty section. Edit page to add content here.

دیسیپلین

Empty section. Edit page to add content here.

محل اجرا

Empty section. Edit page to add content here.

مدت زمان

Empty section. Edit page to add content here.

حوزه فعالیت

Empty section. Edit page to add content here.

تاریخ شروع

Empty section. Edit page to add content here.

جزئیات پروژه

Empty section. Edit page to add content here.

فاز ۲۲ و ۲۴ پارس جنوبی

موضوع قرارداد

Empty section. Edit page to add content here.

کارفرما

Empty section. Edit page to add content here.

نوع قرارداد

Empty section. Edit page to add content here.

دیسیپلین

Empty section. Edit page to add content here.

محل اجرا

Empty section. Edit page to add content here.

مدت زمان

Empty section. Edit page to add content here.

حوزه فعالیت

Empty section. Edit page to add content here.

تاریخ شروع

Empty section. Edit page to add content here.

جزئیات پروژه

Empty section. Edit page to add content here.

فاز ۱۹ پارس جنوبی

موضوع قرارداد

Ethane Metering ﺷﻤﺎل ﻓﺎز ۱۹ و ﭘﮑﯿﺞ LPG Valve Station اﺟــﺮای ﮐﺎﺑــﻞ ﮐﺸــﯽ ﺑﺮق و اﺑﺰاردﻗﯿﻖ

کارفرما

ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺘﺮوﭘﺎرس آرﯾﺎﮐﯿﺶ

حوزه فعالیت

 • مسیرسازی و اجرای عملیات سویل
 • کابل کشی برق و ابزار دقیق
 • تهیه و تنظیم فرمهای QC/QA در صورت نیاز

تاریخ شروع

۱۳۹۹/۰۲/۰۱ شمسی ، مطابق با ۲۰۲۰/۰۴/۲۰ میلادی

NGL3200

موضوع قرارداد

Empty section. Edit page to add content here.

کارفرما

Empty section. Edit page to add content here.

نوع قرارداد

Empty section. Edit page to add content here.

دیسیپلین

Empty section. Edit page to add content here.

محل اجرا

Empty section. Edit page to add content here.

مدت زمان

Empty section. Edit page to add content here.

حوزه فعالیت

Empty section. Edit page to add content here.

تاریخ شروع

Empty section. Edit page to add content here.

جزئیات پروژه

Empty section. Edit page to add content here.