دسته: راه اندازی

تست فاز ۱۲ پارس جنوبی

موضوع قرارداد

اجرای عملیات تست تابلو های MCC HVAC PANEL

کارفرما

شرکت کیسون

حوزه فعالیت

 • تست و راه اندازی پست های برق
 • راه‌اندازی، اجرای عملیات start up

تاریخ شروع و پایان پروژه

۱۳۹۲/۰۲/۱۰ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۳/۰۴/۳۰ میلادی

۱۳۹۲/۰۵/۱۰ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۳/۰۸/۰۱ میلادی

پالایشگاه فاز ۲۰-۲۱ پارس جنوبی

موضوع قرارداد

اجرای عملیات برق پروژه فازهای ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی در قالب تامین نیروی انسانی متخصص توأم با مسئولیت

کارفرما

شرکت راه‌اندازی و بهره‌برداری صنایع نفت (OICO)

حوزه فعالیت

 • تست و راه اندازی پست های برق
 • راه‌اندازی، اجرای عملیات start up
 • بهره برداری از پستهای برق
 • بهره برداری از سیستم HVAC
 • اجرا، تست و راه اندازی سیستم روشنایی

تاریخ شروع و پایان پروژه

۱۳۹۴/۰۱/۱۷ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۵/۰۴/۰۶ میلادی

۱۳۹۶/۰۲/۳۱ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۷/۰۵/۲۱ میلادی

جزئیات پروژه

قرارداد به صورت تامین نیروی انسانی

پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس

موضوع قرارداد

اجرای عملیات برق پروژه پالایشگاه میعانات گازی بندر عباس در قالب تامین نیروی انسانی متخصص توام با مسئولیت

کارفرما

شرکت راه‌اندازی و بهره‌برداری صنایع نفت (OICO)

حوزه فعالیت

 • تست و راه اندازی پست های برق
 • راه‌اندازی، اجرای عملیات start up
 • بهره برداری از پستهای برق
 • بهره برداری از سیستم HVAC
 • اجرا، تست و راه اندازی سیستم روشنایی

تاریخ شروع و پایان پروژه

۱۳۹۴/۰۳/۰۱ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۵/۰۵/۲۲ میلادی

۱۳۹۶/۰۲/۱۵ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۷/۰۵/۰۵ میلادی

جزئیات پروژه

قرارداد به صورت تامین نیروی انسانی

پتروشیمی مسجد سلیمان

موضوع قرارداد

عملیات تست و پیش راه اندازی پست های برق پتروشیمی مسجد سلیمان

حوزه فعالیت

 • تست و راه اندازی پست های برق
 • راه‌اندازی، اجرای عملیات start up
 • انجام تست های ابزار دقیق

تاریخ شروع و پایان پروژه

۱۳۹۷/۰۸/۱۵ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۸/۱۱/۰۶ میلادی

۱۳۹۸/۰۲/۱۵ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۹/۰۵/۰۵ میلادی

جزئیات پروژه

عملیات نصب و تست و پیش راه اندازی در یونیتهای ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۱۳، ۱۱۴ و ۱۱۵ در هر دو بخش برق و ابزار دقیق