دسته: تعمیرات، نگهداری و بهره برداری

فاز ۱۳ پارس جنوبی

موضوع قرارداد

قرارداد اجرای عملیات برق و ابزار دقیق و تلکام
پروژه پالایشگاه یازدهم پارس جنوبی ( فاز ۱۳ )

کارفرما

شرکت بهره برداری و مدیریت پتروپارس آریا کیش

دیسیپلین

برق و ابزاردقیق

محل اجرا

کنگان

مدت زمان

۱۸ ماه

حوزه فعالیت

 • خدمات تعمیر و نگهداری O&M
 • بررسی عملکد ماشین و انجام تعمیرات اساسی جزئی
 • خدمات تعمیر و نگهداری برق وابزار دقیق
 • انجام بازرسی و تست سیستم حفاظت کاتدیک
 • عملیات نگهداری (Preservation)
 • پایش وضعیت ماشین آلات دوار در بخش برق

تاریخ شروع

۱۴۰۰/۰۱/۰۱ شمسی ، مطابق با ۲۰۲۱/۰۳/۲۱ میلادی

جزئیات پروژه

این قرارداد به صورت تامین نیروی انسانی در محدوده فاز ۱۳ پارس جنوبی ، خطوط انتقال، اسکله و آبگیر می باشد

تعمیرات فاز ۱۲ پارس جنوبی

موضوع قرارداد

انجام خدمات مستمر تعمیرات و نگهداری ادوات برق و ابزار دقیق پروژه فاز ۱۲ / ناحیه EPC3 در راستا قرارداد ۰۱۳نامه تامین نیروی انسانی برای فاز ۱۲ ناحیه EPC3 شرکت POMC

کارفرما

شرکت POMC

دیسیپلین

برق و ابزاردقیق

محل اجرا

کنگان

مدت زمان

۴ ماه

حوزه فعالیت

 • خدمات تعمیر و نگهداری برق و ابزاردقیق
 • انجام بازرسی و تست سیستم حفاظت کاتدیک
 • بهره برداری از پستهای برق

تاریخ شروع و پایان پروژه

۱۳۹۲/۰۶/۰۲ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۳/۰۸/۲۴ میلادی

۱۳۹۲/۱۰/۱۰ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۳/۱۲/۳۱ میلادی

جزئیات پروژه

قرارداد به صورت تامین نیروی انسانی

تعمیرات فاز ۱۵-۱۶ پارس جنوبی

موضوع قرارداد

انجام خدمات مستمر تعمیرات و نگهداری ادوات برق و ابزار دقیق و همچنین انجام هرگونه نگهداری و تعمیرات و رفع اشکال مرتبط با سیستمهای برق و ابزار دقیق در محدوده پالایشگاه ۱۶-۱۵ پارس جنوبی

کارفرما

شرکت تکنو انرژی سپهر کیش

دیسیپلین

برق و ابزاردقیق

محل اجرا

عسلویه

مدت زمان

۱۲ ماه

حوزه فعالیت

 •  خدمات تعمیر و نگهداری O&M
 • بررسی عملکرد ماشین و انجام تعمیرات اساسی جزئی
 • خدمات تعمیر و نگهداری برق وابزار دقیق
 • انجام بازرسی و تست سیستم حفاظت کاتدیک
 • عملیات نگهداری (Preservation)

تاریخ شروع و پایان پروژه

۱۳۹۲/۰۹/۰۱ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۳/۱۱/۲۲ میلادی

۱۳۹۳/۱۲/۱۴ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۵/۰۳/۰۵ میلادی

جزئیات پروژه

قرارداد به صورت تامین نیروی انسانی

فاز ۱۳ پارس جنوبی

موضوع قرارداد

قرارداد تعمیرات و نگهداری (برق ، ابزاردقیق و سیستم حفاظت کاتودیک)

کارفرما

شرکت تکنو انرژی سپهر کیش

دیسیپلین

برق و ابزاردقیق

محل اجرا

کنگان

مدت زمان

۱۲ ماه

حوزه فعالیت

 • خدمات تعمیر و نگهداری O&M
 • بررسی عملکرد ماشین و انجام تعمیرات اساسی و جزئی
 • خدمات تعمیر و نگهداری برق وابزار دقیق
 • انجام بازرسی و تست سیستم حفاظت کاتدیک
 • عملیات نگهداری (Preservation)
 • پایش وضعیت ماشین آلات دوار در بخش برق

تاریخ شروع

۱۳۹۸/۰۳/۰۱ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۹/۰۵/۲۲ میلادی

جزئیات پروژه

این قرارداد به صورت تامین نیروی انسانی در محدوده فاز ۱۳ پارس جنوبی ، خطوط انتقال، اسکله و آبگیر می باشد

بهره برداری فاز ۱۵-۱۶ پارس جنوبی

موضوع قرارداد

بهره برداری از پست برق برای فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی

کارفرما

شرکت POMC

دیسیپلین

برق و ابزاردقیق

محل اجرا

عسلویه

مدت زمان

۹ ماه

حوزه فعالیت

 • تست و راه اندازی پست های برق
 • راه‌اندازی، اجرای عملیات start up
 • بهره برداری از پستهای برق

تاریخ شروع و پایان پروژه

۱۳۹۱/۰۲/۱۲ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۲/۰۵/۰۱ میلادی

۱۳۹۲/۱۲/۲۹ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۴/۰۳/۲۰ میلادی

پالایشگاه فاز ۱۲ پارس جنوبی

موضوع قرارداد

تامین نیروی انسانی جهت راه اندازی جهت بهره برداری طرح توسعه میدان گازی فاز ۱۲ پارس جنوبی

کارفرما

شرکت کیسون

حوزه فعالیت

 • تست و راه اندازی پست های برق
 • راه‌اندازی، اجرای عملیات start up
 • بهره برداری از پستهای برق

تاریخ شروع و پایان پروژه

۱۳۹۲/۱۰/۱۰ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۳/۱۲/۳۱ میلادی

۱۳۹۳/۰۸/۱۰ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۴/۱۱/۰۱ میلادی

جزئیات پروژه

قرارداد به صورت تامین نیروی انسانی

سکوی ۱۲ بندرعباس

موضوع قرارداد

انجام عملیات Operation سکوی گازی فاز ۱۲A پارس جنوبی

کارفرما

شرکت نیل سان کیش

حوزه فعالیت

 • بهره برداری سیستم برق
 • بهره برداری سیستم تلکام و ابزار دقیق

تاریخ شروع و پایان پروژه

۱۳۹۳/۰۷/۰۱ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۴/۰۹/۲۳ میلادی

۱۳۹۳/۱۲/۲۹ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۵/۰۳/۲۰ میلادی

پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس

موضوع قرارداد

اجرای عملیات برق پروژه پالایشگاه میعانات گازی بندر عباس در قالب تامین نیروی انسانی متخصص توام با مسئولیت

کارفرما

شرکت راه‌اندازی و بهره‌برداری صنایع نفت (OICO)

حوزه فعالیت

 • تست و راه اندازی پست های برق
 • راه‌اندازی، اجرای عملیات start up
 • بهره برداری از پستهای برق
 • بهره برداری از سیستم HVAC
 • اجرا، تست و راه اندازی سیستم روشنایی

تاریخ شروع و پایان پروژه

۱۳۹۴/۰۳/۰۱ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۵/۰۵/۲۲ میلادی

۱۳۹۶/۰۲/۱۵ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۷/۰۵/۰۵ میلادی

جزئیات پروژه

قرارداد به صورت تامین نیروی انسانی