پتروشیمی آپادانا

موضوع قرارداد

انجام عملیات برق و ابزار دقیق

کارفرما

شرکت درریز

دیسیپلین

برق و ابزاردقیق

محل اجرا

عسلویه

مدت زمان

۲۴ ماه

حوزه فعالیت

 • عملیات نصب برق وابزار دقیق
 • سیستم روشنایی و ارت
 • تست و پیش راه اندازی سیستم الکتریکال
 • کالیبراسیون تجهیزات ابزاز دقیق
 • کلیه عملیاتهای اجرایی و تست ساب استیشن
 • فعالیتهای مربوط به اتاق کنترل
 • انجام عملیات سیستم های تلفن، دوربین مدار بسته و Paging
 • ردیابی حرارت برقی و حفاظت کاتدیک
 • راه اندازی سیستم ابزاردقیق

تاریخ شروع

۱۴۰۰/۰۵/۰۳ شمسی ، مطابق با ۲۰۲۱/۰۷/۲۵ میلادی

جزئیات پروژه

انجام کلیه فعالیت های مربوط به عملیات برق و ابزار دقیق شامل نصب ، پیش راه اندای و راه اندازی انواع سیستم های شارژ DC باتری ، سیستم UPS ، دیزل ژنراتور و تجهیزات جانبی ، انواع ترانسفور متورهای قدرت ، سیستم توزیع برق و روشنایی برای فضاهای داخلی و خارجی، تابلو برق و….. نصب ، راه اندازی و آزمایش کلیه فعالیت های سیستم تلفن ، دوربین مدار بسته و Paging و حفاظت کاتدیک…

فاز ۱۳ پارس جنوبی

موضوع قرارداد

قرارداد اجرای عملیات برق و ابزار دقیق و تلکام
پروژه پالایشگاه یازدهم پارس جنوبی ( فاز ۱۳ )

کارفرما

شرکت بهره برداری و مدیریت پتروپارس آریا کیش

دیسیپلین

برق و ابزاردقیق

محل اجرا

کنگان

مدت زمان

۱۸ ماه

حوزه فعالیت

 • خدمات تعمیر و نگهداری O&M
 • بررسی عملکد ماشین و انجام تعمیرات اساسی جزئی
 • خدمات تعمیر و نگهداری برق وابزار دقیق
 • انجام بازرسی و تست سیستم حفاظت کاتدیک
 • عملیات نگهداری (Preservation)
 • پایش وضعیت ماشین آلات دوار در بخش برق

تاریخ شروع

۱۴۰۰/۰۱/۰۱ شمسی ، مطابق با ۲۰۲۱/۰۳/۲۱ میلادی

جزئیات پروژه

این قرارداد به صورت تامین نیروی انسانی در محدوده فاز ۱۳ پارس جنوبی ، خطوط انتقال، اسکله و آبگیر می باشد

فاز ۱۴ پارس جنوبی

موضوع قرارداد

انجام عملیات برق و ابزار دقیق ناحیه ۵

کارفرما

شرکت پایندان

دیسیپلین

برق و ابزاردقیق

محل اجرا

کنگان

مدت زمان

۱۸ ماه

حوزه فعالیت

 • عملیات نصب برق وابزار دقیق
 • سیستم روشنایی و ارت
 • تست و پیش راه اندازی
 • کالیبراسیون تجهیزات ابزاز دقیق
 • کلیه عملیاتهای اجرایی و تست ساب استیشن
 • فعالیتهای مربوط به اتاق کنترل

تاریخ شروع

۱۳۹۹/۱۲/۰۱ شمسی ، مطابق با ۲۰۲۱/۰۲/۱۹ میلادی

جزئیات پروژه

در این پروژه حجیم کلیه عملیات های اجرایی و تست برق و ابزار دقیق یونیت های ۱۰۱/۱۰۴/۱۰۵/۱۱۱ ترینهای ۱ الی ۶ را شامل می شود و همچنین ۵ ساب استیشن ۲، ۳، ۸، ۹ و ۱۰ نیز به همراه اتاق کنترل های مربوطه نیز شامل این قرارداد می باشد

مخازن LPG فاز ۲۲ و ۲۴ پارس جنوبی

موضوع قرارداد

اجرای عملیات برق و ابزار دقیق مخازن LPG فاز ۲۲-۲۴ پارس جنوبی

کارفرما

شرکت جهان توسعه پارس صنعت

دیسیپلین

برق و ابزاردقیق

محل اجرا

کنگان

مدت زمان

۸ ماه

حوزه فعالیت

 • عملیات نصب برق وابزار دقیق
 • سیستم روشنایی
 • تست و پیش راه اندازی

تاریخ شروع

۱۳۹۸/۰۵/۰۵ شمسی ، مطابق با ۲۰۲۰/۰۷/۲۶ میلادی

پالایشگاه فاز ۲۰-۲۱ پارس جنوبی

موضوع قرارداد

اجرای عملیات برق پروژه فازهای ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی در قالب تامین نیروی انسانی متخصص توأم با مسئولیت

کارفرما

شرکت راه‌اندازی و بهره‌برداری صنایع نفت (OICO)

حوزه فعالیت

 • تست و راه اندازی پست های برق
 • راه‌اندازی، اجرای عملیات start up
 • بهره برداری از پستهای برق
 • بهره برداری از سیستم HVAC
 • اجرا، تست و راه اندازی سیستم روشنایی

تاریخ شروع و پایان پروژه

۱۳۹۴/۰۱/۱۷ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۵/۰۴/۰۶ میلادی

۱۳۹۶/۰۲/۳۱ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۷/۰۵/۲۱ میلادی

جزئیات پروژه

قرارداد به صورت تامین نیروی انسانی

کالیبراسیون فاز ۲۲ و ۲۴ پارس جنوبی

موضوع قرارداد

قرارداد کالیبراسیون تجهیزات پالایشگاه فازهای ۲۲-۲۴

کارفرما

شرکت تکنو انرژی سپهر کیش

حوزه فعالیت

 • تجهیز شاپ کالیبراسیون مجهز
 • کالیبراسیون کلیه تجهیزات ابزار دقیق
 • تهیه و تنظیم فرمهای QC/QA در صورت نیاز

تاریخ شروع

۱۳۹۸/۰۳/۰۱ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۹/۰۵/۲۲ میلادی

جزئیات پروژه

این قرارداد به صورت تامین نیروی انسانی در محدوده فاز ۲۲ و ۲۴ پارس جنوبی می باشد

تعمیرات فاز ۱۲ پارس جنوبی

موضوع قرارداد

انجام خدمات مستمر تعمیرات و نگهداری ادوات برق و ابزار دقیق پروژه فاز ۱۲ / ناحیه EPC3 در راستا قرارداد ۰۱۳نامه تامین نیروی انسانی برای فاز ۱۲ ناحیه EPC3 شرکت POMC

کارفرما

شرکت POMC

دیسیپلین

برق و ابزاردقیق

محل اجرا

کنگان

مدت زمان

۴ ماه

حوزه فعالیت

 • خدمات تعمیر و نگهداری برق و ابزاردقیق
 • انجام بازرسی و تست سیستم حفاظت کاتدیک
 • بهره برداری از پستهای برق

تاریخ شروع و پایان پروژه

۱۳۹۲/۰۶/۰۲ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۳/۰۸/۲۴ میلادی

۱۳۹۲/۱۰/۱۰ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۳/۱۲/۳۱ میلادی

جزئیات پروژه

قرارداد به صورت تامین نیروی انسانی

تعمیرات فاز ۱۵-۱۶ پارس جنوبی

موضوع قرارداد

انجام خدمات مستمر تعمیرات و نگهداری ادوات برق و ابزار دقیق و همچنین انجام هرگونه نگهداری و تعمیرات و رفع اشکال مرتبط با سیستمهای برق و ابزار دقیق در محدوده پالایشگاه ۱۶-۱۵ پارس جنوبی

کارفرما

شرکت تکنو انرژی سپهر کیش

دیسیپلین

برق و ابزاردقیق

محل اجرا

عسلویه

مدت زمان

۱۲ ماه

حوزه فعالیت

 •  خدمات تعمیر و نگهداری O&M
 • بررسی عملکرد ماشین و انجام تعمیرات اساسی جزئی
 • خدمات تعمیر و نگهداری برق وابزار دقیق
 • انجام بازرسی و تست سیستم حفاظت کاتدیک
 • عملیات نگهداری (Preservation)

تاریخ شروع و پایان پروژه

۱۳۹۲/۰۹/۰۱ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۳/۱۱/۲۲ میلادی

۱۳۹۳/۱۲/۱۴ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۵/۰۳/۰۵ میلادی

جزئیات پروژه

قرارداد به صورت تامین نیروی انسانی

فاز ۱۳ پارس جنوبی

موضوع قرارداد

قرارداد تعمیرات و نگهداری (برق ، ابزاردقیق و سیستم حفاظت کاتودیک)

کارفرما

شرکت تکنو انرژی سپهر کیش

دیسیپلین

برق و ابزاردقیق

محل اجرا

کنگان

مدت زمان

۱۲ ماه

حوزه فعالیت

 • خدمات تعمیر و نگهداری O&M
 • بررسی عملکرد ماشین و انجام تعمیرات اساسی و جزئی
 • خدمات تعمیر و نگهداری برق وابزار دقیق
 • انجام بازرسی و تست سیستم حفاظت کاتدیک
 • عملیات نگهداری (Preservation)
 • پایش وضعیت ماشین آلات دوار در بخش برق

تاریخ شروع

۱۳۹۸/۰۳/۰۱ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۹/۰۵/۲۲ میلادی

جزئیات پروژه

این قرارداد به صورت تامین نیروی انسانی در محدوده فاز ۱۳ پارس جنوبی ، خطوط انتقال، اسکله و آبگیر می باشد

بهره برداری فاز ۱۵-۱۶ پارس جنوبی

موضوع قرارداد

بهره برداری از پست برق برای فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی

کارفرما

شرکت POMC

دیسیپلین

برق و ابزاردقیق

محل اجرا

عسلویه

مدت زمان

۹ ماه

حوزه فعالیت

 • تست و راه اندازی پست های برق
 • راه‌اندازی، اجرای عملیات start up
 • بهره برداری از پستهای برق

تاریخ شروع و پایان پروژه

۱۳۹۱/۰۲/۱۲ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۲/۰۵/۰۱ میلادی

۱۳۹۲/۱۲/۲۹ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۴/۰۳/۲۰ میلادی