پروژه ها

فاز ۱۴ پارس جنوبی
انجام عملیات برق و ابزار دقیق ناحیه ۵
پتروشیمی آپادانا
انجام عملیات برق و ابزار دقیق شرکت درریز منطقه ویژه اقتصادی عسلویه
NGL3100
عملیات اجرای سیستم روشنایی و ارت پروژه دهلران(OICO)
پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس
اجرای عملیات برق پروژه پالایشگاه میعانات گازی بندر عباس در قالب تامین نیروی انسانی متخصص توام با مسئولیت
پالایشگاه فاز ۱۹ پارس جنوبی
قرارداد اجرای عملیات برق و ابزاردقیق ناحیه ۴ پروژه فاز ۱۹ میدان گازی پارس جنوبی
پالایشگاه فاز ۱۲ پارس جنوبی
تامین نیروی انسانی جهت راه اندازی جهت بهره برداری طرح توسعه میدان گازی فاز ۱۲ پارس جنوبی
تست فاز ۱۲ پارس جنوبی
اجرای عملیات تست تابلو های MCC HVAC PANEL
سکوهای فاز ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی
انجام فعالیتهای خشکی برق و ابزاردقیق و مخابرات سکو های ۱۳ و ۱۴
NGL3100
عملیات اجرای سیستم روشنایی و ارت پروژه دهلران (OIEC)
فاز ۲۲ و ۲۴ پارس جنوبی
قرارداد تکمیل ساخت و نصب ، پیش راه اندازی ، رفع پانچ ، راه اندازی و استارت آپ فاز ۲۲-۲۴ پارس جنوبی
پتروشیمی مسجد سلیمان
عملیات تست و پیش راه اندازی پست های برق پتروشیمی مسجد سلیمان
سکوهای فاز ۲۰-۲۱ پارس جنوبی
ساخت و نصب سیستمهای برق و ابزار دقیق و تلکام سکوهای گازی فاز ۲۰ و ۲۱
سکوی ۱۶ بندرعباس
عملیات اجرائی ساخت، پیش راه اندازی و راه اندازی تجهیزات برق و ابزار دقیق سکوی گازی فاز ۱۶ پارس جنوبی
تعمیرات فاز ۱۵-۱۶ پارس جنوبی
انجام خدمات مستمر تعمیرات و نگهداری ادوات برق و ابزاردقیق و رفع اشکال مرتبط با سیستمهای برق و ابزاردقیق در محدوده پالایشگاه ۱۶-۱۵ پارس جنوبی
آبگیر فاز ۱۵-۱۶ پارس جنوبی
عملیات اجرای ساخت و پیش راه اندازی تجهیزات برق و ابزار دقیق واحدهای ۱۱۳-۱۱۴-۱۱۵ فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی
فاز ۱۳ پارس جنوبی
قرارداد تعمیرات و نگهداری (برق، ابزاردقیق و سیستم حفاظت کاتودیک)
فاز ۱۹ پارس جنوبی
اﺟــﺮای ﮐﺎﺑــﻞ ﮐﺸــﯽ ﺑﺮق و اﺑﺰاردﻗﯿﻖ Ethane Metering ﺷﻤﺎل ﻓﺎز ۱۹ و ﭘﮑﯿﺞ LPG Valve Station
فاز ۲۲ و ۲۴ پارس جنوبی
مخازن LPG
پالایشگاه فاز ۲۰-۲۱ پارس جنوبی
اجرای عملیات برق پروژه فازهای ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی در قالب تامین نیروی انسانی متخصص توأم با مسئولیت
پالایشگاه فاز ۱۵-۱۶ پارس جنوبی
عملیات اجرای ساخت و پیش راه اندازی تجهیزات برق و ابزار دقیق واحدهای ۱۱۳-۱۱۴-۱۱۵ فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی
سکوی ۱۲ بندرعباس
انجام عملیات Operation سکوی گازی فاز ۱۲A پارس جنوبی
تعمیرات فاز ۱۲ پارس جنوبی
انجام خدمات مستمر تعمیرات و نگهداری ادوات برق و ابزار دقیق پروژه فاز ۱۲
بهره برداری فاز ۱۵-۱۶ پارس جنوبی
بهره برداری از پست برق برای فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی
NGL3200
عملیات اجرای سیستم روشنایی و ارت پروژه NGL3200 غرب کارون
کالیبراسیون فاز ۲۲ و ۲۴ پارس جنوبی
قرارداد کالیبراسیون تجهیزات پالایشگاه فازهای ۲۲-۲۴