پروژه های پایان یافته

پروژه های پایان یافته

NGL3100 (OICO)

NGL3100

موضوع قرارداد

عملیات اجرای سیستم روشنایی و ارت دهلران

کارفرما

شرکت راه‌اندازی و بهره‌برداری صنایع نفت (OICO)

حوزه فعالیت

 • اجرای سیستم روشنایی خیابانی
 • پیاده سازی سیستم ارت
 • پیش راه اندازی سیستم روشنایی و ارت

تاریخ شروع و پایان پروژه

۱۳۹۷/۰۹/۰۷ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۸/۱۱/۲۸ میلادی

۱۳۹۸/۰۴/۰۷ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۹/۰۶/۲۸ میلادی

جزئیات پروژه

به علت کسری متریال و اتمام زمان قرارداد

پتروشیمی مسجد سلیمان

پتروشیمی مسجد سلیمان

موضوع قرارداد

عملیات تست و پیش راه اندازی پست های برق پتروشیمی مسجد سلیمان

حوزه فعالیت

 • تست و راه اندازی پست های برق
 • راه‌اندازی، اجرای عملیات start up
 • انجام تست های ابزار دقیق

تاریخ شروع و پایان پروژه

۱۳۹۷/۰۸/۱۵ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۸/۱۱/۰۶ میلادی

۱۳۹۸/۰۲/۱۵ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۹/۰۵/۰۵ میلادی

جزئیات پروژه

عملیات نصب و تست و پیش راه اندازی در یونیتهای ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۱۳، ۱۱۴ و ۱۱۵ در هر دو بخش برق و ابزار دقیق

پالایشگاه فاز ۲۰-۲۱ پارس جنوبی

پالایشگاه فاز ۲۰-۲۱ پارس جنوبی

موضوع قرارداد

اجرای عملیات برق پروژه فازهای ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی در قالب تامین نیروی انسانی متخصص توأم با مسئولیت

کارفرما

شرکت راه‌اندازی و بهره‌برداری صنایع نفت (OICO)

حوزه فعالیت

 • تست و راه اندازی پست های برق
 • راه‌اندازی، اجرای عملیات start up
 • بهره برداری از پستهای برق
 • بهره برداری از سیستم HVAC
 • اجرا، تست و راه اندازی سیستم روشنایی

تاریخ شروع و پایان پروژه

۱۳۹۴/۰۱/۱۷ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۵/۰۴/۰۶ میلادی

۱۳۹۶/۰۲/۳۱ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۷/۰۵/۲۱ میلادی

جزئیات پروژه

قرارداد به صورت تامین نیروی انسانی

پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس

پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس

موضوع قرارداد

اجرای عملیات برق پروژه پالایشگاه میعانات گازی بندر عباس در قالب تامین نیروی انسانی متخصص توام با مسئولیت

کارفرما

شرکت راه‌اندازی و بهره‌برداری صنایع نفت (OICO)

حوزه فعالیت

 • تست و راه اندازی پست های برق
 • راه‌اندازی، اجرای عملیات start up
 • بهره برداری از پستهای برق
 • بهره برداری از سیستم HVAC
 • اجرا، تست و راه اندازی سیستم روشنایی

تاریخ شروع و پایان پروژه

۱۳۹۴/۰۳/۰۱ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۵/۰۵/۲۲ میلادی

۱۳۹۶/۰۲/۱۵ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۷/۰۵/۰۵ میلادی

جزئیات پروژه

قرارداد به صورت تامین نیروی انسانی

سکوهای فاز ۲۰-۲۱ پارس جنوبی

سکوهای فاز ۲۰-۲۱ پارس جنوبی

موضوع قرارداد

ساخت و نصب سیستمهای برق و ابزار دقیق و تلکام سکوهای گازی فاز ۲۰ و ۲۱

کارفرما

شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران

دیسیپلین

برق و ابزاردقیق

محل اجرا

خرمشهر

حوزه فعالیت

 • اجرای سیستم برق و ابزار دقیق
 • عملیات اجرایی سیستم تلکام
 • عملیات کالیبراسیون و پیش راه اندازی
 • پیاده سازی سیستم ارت
 • پیش راه اندازی سیستم روشنایی و ارت

تاریخ شروع و پایان پروژه

۱۳۹۴/۰۱/۰۱ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۵/۰۳/۲۱ میلادی

۱۳۹۴/۰۹/۳۰ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۵/۱۲/۲۱ میلادی

جزئیات پروژه

کلیه فعالیتهای OFFSHORE دو عدد از سکوهای فاز ۲۰-۲۱

پالایشگاه فاز ۱۵-۱۶ پارس جنوبی

پالایشگاه فاز ۱۵-۱۶ پارس جنوبی

موضوع قرارداد

عملیات اجرای ساخت و پیش راه اندازی تجهیزات برق و ابزار دقیق واحدهای ۱۱۳-۱۱۴-۱۱۵ فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی

کارفرما

شرکت تکنو انرژی سپهر کیش

دیسیپلین

برق و ابزاردقیق

محل اجرا

عسلویه

مدت زمان

۱۲ ماه

حوزه فعالیت

 • تکمیل پست های برق
 • عملیات نصب برق وابزار دقیق
 • تکمیل و رفع پانچ اتاق کنترل ها
 • اجرا سیستم روشنایی
 • عملیات اجرایی و رفع پانچ یونیت

تاریخ شروع و پایان پروژه

۱۳۹۳/۰۲/۲۱ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۴/۰۵/۱۱ میلادی

۱۳۹۵/۱۱/۳۰ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۷/۰۲/۱۸ میلادی

جزئیات پروژه

عملیات نصب در یونیتهای ۱۱۳، ۱۱۴ و ۱۱۵ در هر دو بخش برق و ابزار دقیق

پالایشگاه فاز ۱۹ پارس جنوبی

پالایشگاه فاز ۱۹ پارس جنوبی

موضوع قرارداد

قرارداد اجرای عملیات برق و ابزاردقیق ناحیه ۴ پروژه فاز ۱۹ میدان گازی پارس جنوبی

کارفرما

شرکت گاما

دیسیپلین

برق و ابزاردقیق

محل اجرا

کنگان

مدت زمان

۱۲ ماه

حوزه فعالیت

 • تکمیل پست های برق
 • عملیات نصب برق و ابزاردقیق
 • تست و راه اندازی پست های برق
 • راه‌اندازی، اجرای عملیات start up
 • تکمیل و رفع پانچ اتاق کنترل ها
 • اجرا سیستم روشنایی
 • عملیات اجرایی و رفع پانچ یونیت

تاریخ شروع و پایان پروژه

۱۳۹۱/۰۴/۰۴ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۲/۰۶/۲۴ میلادی

۱۳۹۵/۰۶/۳۱ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۶/۰۹/۲۱ میلادی

سکوی ۱۶ بندرعباس

سکوی ۱۶ بندرعباس

موضوع قرارداد

عملیات اجرائی ساخت، پیش راه اندازی و راه اندازی تجهیزات برق و ابزار دقیق سکوی گازی فاز ۱۶ پارس جنوبی

کارفرما

شرکت تکنو انرژی سپهر کیش

دیسیپلین

برق و ابزاردقیق

محل اجرا

بندرعباس

مدت زمان

۱۸ ماه

حوزه فعالیت

 • تکمیل پست های برق
 • عملیات نصب برق و ابزاردقیق
 • پیاده سازی سیستم ارت
 • پیش راه اندازی سیستم روشنایی و ارت
 • اجرای سیستم تلکام

تاریخ شروع و پایان پروژه

۱۳۹۲/۱۲/۰۱ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۴/۰۲/۲۰ میلادی

۱۳۹۳/۱۱/۳۰ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۵/۰۲/۱۹ میلادی

سکوی ۱۲ بندرعباس

سکوی ۱۲ بندرعباس

موضوع قرارداد

انجام عملیات Operation سکوی گازی فاز ۱۲A پارس جنوبی

کارفرما

شرکت نیل سان کیش

حوزه فعالیت

 • بهره برداری سیستم برق
 • بهره برداری سیستم تلکام و ابزار دقیق

تاریخ شروع و پایان پروژه

۱۳۹۳/۰۷/۰۱ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۴/۰۹/۲۳ میلادی

۱۳۹۳/۱۲/۲۹ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۵/۰۳/۲۰ میلادی

پالایشگاه فاز ۱۲ پارس جنوبی

پالایشگاه فاز ۱۲ پارس جنوبی

موضوع قرارداد

تامین نیروی انسانی جهت راه اندازی جهت بهره برداری طرح توسعه میدان گازی فاز ۱۲ پارس جنوبی

کارفرما

شرکت کیسون

حوزه فعالیت

 • تست و راه اندازی پست های برق
 • راه‌اندازی، اجرای عملیات start up
 • بهره برداری از پستهای برق

تاریخ شروع و پایان پروژه

۱۳۹۲/۱۰/۱۰ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۳/۱۲/۳۱ میلادی

۱۳۹۳/۰۸/۱۰ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۴/۱۱/۰۱ میلادی

جزئیات پروژه

قرارداد به صورت تامین نیروی انسانی

تعمیرات فاز ۱۵-۱۶ پارس جنوبی

تعمیرات فاز ۱۵-۱۶ پارس جنوبی

موضوع قرارداد

انجام خدمات مستمر تعمیرات و نگهداری ادوات برق و ابزار دقیق و همچنین انجام هرگونه نگهداری و تعمیرات و رفع اشکال مرتبط با سیستمهای برق و ابزار دقیق در محدوده پالایشگاه ۱۶-۱۵ پارس جنوبی

کارفرما

شرکت تکنو انرژی سپهر کیش

دیسیپلین

برق و ابزاردقیق

محل اجرا

عسلویه

مدت زمان

۱۲ ماه

حوزه فعالیت

 •  خدمات تعمیر و نگهداری O&M
 • بررسی عملکرد ماشین و انجام تعمیرات اساسی جزئی
 • خدمات تعمیر و نگهداری برق وابزار دقیق
 • انجام بازرسی و تست سیستم حفاظت کاتدیک
 • عملیات نگهداری (Preservation)

تاریخ شروع و پایان پروژه

۱۳۹۲/۰۹/۰۱ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۳/۱۱/۲۲ میلادی

۱۳۹۳/۱۲/۱۴ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۵/۰۳/۰۵ میلادی

جزئیات پروژه

قرارداد به صورت تامین نیروی انسانی

تعمیرات فاز ۱۲ پارس جنوبی

تعمیرات فاز ۱۲ پارس جنوبی

موضوع قرارداد

انجام خدمات مستمر تعمیرات و نگهداری ادوات برق و ابزار دقیق پروژه فاز ۱۲ / ناحیه EPC3 در راستا قرارداد ۰۱۳نامه تامین نیروی انسانی برای فاز ۱۲ ناحیه EPC3 شرکت POMC

کارفرما

شرکت POMC

دیسیپلین

برق و ابزاردقیق

حوزه فعالیت

 • خدمات تعمیر و نگهداری برق و ابزاردقیق
 • انجام بازرسی و تست سیستم حفاظت کاتدیک
 • بهره برداری از پستهای برق

تاریخ شروع و پایان پروژه

۱۳۹۲/۰۶/۰۲ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۳/۰۸/۲۴ میلادی

۱۳۹۲/۱۰/۱۰ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۳/۱۲/۳۱ میلادی

جزئیات پروژه

قرارداد به صورت تامین نیروی انسانی

تست فاز ۱۲ پارس جنوبی

تست فاز ۱۲ پارس جنوبی

موضوع قرارداد

اجرای عملیات تست تابلو های MCC HVAC PANEL

کارفرما

شرکت کیسون

حوزه فعالیت

 • تست و راه اندازی پست های برق
 • راه‌اندازی، اجرای عملیات start up

تاریخ شروع و پایان پروژه

۱۳۹۲/۰۲/۱۰ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۳/۰۴/۳۰ میلادی

۱۳۹۲/۰۵/۱۰ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۳/۰۸/۰۱ میلادی

آبگیر فاز ۱۵-۱۶ پارس جنوبی

آبگیر فاز ۱۵-۱۶ پارس جنوبی

موضوع قرارداد

عملیات اجرای ساخت و پیش راه اندازی تجهیزات برق و ابزار دقیق واحدهای ۱۱۳-۱۱۴-۱۱۵ فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی

کارفرما

شرکت POMC

دیسیپلین

برق و ابزاردقیق

محل اجرا

عسلویه

مدت زمان

۱۲ ماه

حوزه فعالیت

 • عملیات نصب برق وابزار دقیق
 • تکمیل و رفع پانچ اتاق کنترل ها
 • اجرای سیستم روشنایی
 • عملیات اجرایی و رفع پانچ یونیت

تاریخ شروع و پایان پروژه

۱۳۹۱/۰۴/۰۱ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۲/۰۶/۲۱ میلادی

۱۳۹۱/۱۲/۳۰ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۳/۰۳/۲۰ میلادی

بهره برداری فاز ۱۵-۱۶ پارس جنوبی

بهره برداری فاز ۱۵-۱۶ پارس جنوبی

موضوع قرارداد

بهره برداری از پست برق برای فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی

کارفرما

شرکت POMC

دیسیپلین

برق و ابزاردقیق

محل اجرا

عسلویه

حوزه فعالیت

 • تست و راه اندازی پست های برق
 • راه‌اندازی، اجرای عملیات start up
 • بهره برداری از پستهای برق

تاریخ شروع و پایان پروژه

۱۳۹۱/۰۲/۱۲ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۲/۰۵/۰۱ میلادی

۱۳۹۲/۱۲/۲۹ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۴/۰۳/۲۰ میلادی

سکوهای فاز ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی

موضوع قرارداد

انجام فعالیتهای خشکی برق و ابزاردقیق و مخابرات سکو های ۱۳ و ۱۴

دیسیپلین

برق، ابزاردقیق و تلکام

محل اجرا

بوشهر

مدت زمان

۲ سال

حوزه فعالیت

 • اجرای سیستم روشنایی
 • عملیات نصب برق وابزار دقیق
 • پیاده سازی سیستم ارت
 • پیش راه اندازی سیستم روشنایی و ارت

تاریخ شروع

۱۳۹۵/۱۰/۲۰ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۷/۰۱/۰۹ میلادی

تاریخ پایان

۱۳۹۷/۱۰/۲۰ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۹/۰۱/۱۰ میلادی

جزئیات پروژه

اجرای عملیات خشکی روی ۴ عدد از سکوهای فاز ۱۳ و ۱۴ در بخش برق، ابزار دقیق و تلکام در تمامی بخشها اعم از کابل کشی ، ساپورت ، سینی و … می باشد

فاز ۱۳ پارس جنوبی

موضوع قرارداد

قرارداد تعمیرات و نگهداری (برق ، ابزاردقیق و سیستم حفاظت کاتودیک)

کارفرما

شرکت تکنو انرژی سپهر کیش

دیسیپلین

برق و ابزاردقیق

محل اجرا

کنگان

مدت زمان

۱۲ ماه

حوزه فعالیت

 • خدمات تعمیر و نگهداری O&M
 • بررسی عملکرد ماشین و انجام تعمیرات اساسی و جزئی
 • خدمات تعمیر و نگهداری برق وابزار دقیق
 • انجام بازرسی و تست سیستم حفاظت کاتدیک
 • عملیات نگهداری (Preservation)
 • پایش وضعیت ماشین آلات دوار در بخش برق

تاریخ شروع

۱۳۹۸/۰۳/۰۱ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۹/۰۵/۲۲ میلادی

جزئیات پروژه

این قرارداد به صورت تامین نیروی انسانی در محدوده فاز ۱۳ پارس جنوبی ، خطوط انتقال، اسکله و آبگیر می باشد

فاز ۱۹ پارس جنوبی

موضوع قرارداد

Ethane Metering ﺷﻤﺎل ﻓﺎز ۱۹ و ﭘﮑﯿﺞ LPG Valve Station اﺟــﺮای ﮐﺎﺑــﻞ ﮐﺸــﯽ ﺑﺮق و اﺑﺰاردﻗﯿﻖ

کارفرما

ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺘﺮوﭘﺎرس آرﯾﺎﮐﯿﺶ

حوزه فعالیت

 • مسیرسازی و اجرای عملیات سویل
 • کابل کشی برق و ابزار دقیق
 • تهیه و تنظیم فرمهای QC/QA در صورت نیاز

تاریخ شروع

۱۳۹۸/۰۲/۰۱ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۹/۰۴/۲۱ میلادی

تاریخ پایان

۱۳۹۹/۰۲/۰۱ شمسی ، مطابق با ۲۰۲۰/۰۴/۲۰ میلادی

NGL3200

موضوع قرارداد

اجرای کابل کشی و نصب پایه ها و چراغ های روشنایی خیابان ها و پیرامون مربوط به پروژه NGL3200 غرب کارون

کارفرما

شرکت فرادست انرژی فلات

حوزه فعالیت

 • اجرای سیستم روشنایی خیابانی
 • پیش راه اندازی سیستم روشنایی و ارت

تاریخ شروع

۱۳۹۹/۰۲/۱۵ شمسی ، مطابق با ۲۰۲۰/۰۵/۰۴ میلادی

کالیبراسیون فاز ۲۲ و ۲۴ پارس جنوبی

موضوع قرارداد

قرارداد کالیبراسیون تجهیزات پالایشگاه فازهای ۲۲-۲۴

کارفرما

شرکت تکنو انرژی سپهر کیش

حوزه فعالیت

 • تجهیز شاپ کالیبراسیون مجهز
 • کالیبراسیون کلیه تجهیزات ابزار دقیق
 • تهیه و تنظیم فرمهای QC/QA در صورت نیاز

تاریخ شروع

۱۳۹۸/۰۳/۰۱ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۹/۰۵/۲۲ میلادی

جزئیات پروژه

این قرارداد به صورت تامین نیروی انسانی در محدوده فاز ۲۲ و ۲۴ پارس جنوبی می باشد

مخازن LPG فاز ۲۲ و ۲۴ پارس جنوبی

موضوع قرارداد

اجرای عملیات برق و ابزار دقیق مخازن LPG فاز ۲۲-۲۴ پارس جنوبی

کارفرما

شرکت جهان توسعه پارس صنعت

دیسیپلین

برق و ابزاردقیق

حوزه فعالیت

 • عملیات نصب برق وابزار دقیق
 • سیستم روشنایی
 • تست و پیش راه اندازی

تاریخ شروع

۱۳۹۸/۰۵/۰۵ شمسی ، مطابق با ۲۰۲۰/۰۷/۲۶ میلادی

NGL3100 (OIEC)

موضوع قرارداد

عملیات اجرای سیستم روشنایی و ارت دهلران

کارفرما

شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC)

حوزه فعالیت

 • اجرای سیستم روشنایی خیابانی
 • پیاده سازی سیستم ارت
 • پیش راه اندازی سیستم روشنایی و ارت

تاریخ شروع

۱۳۹۸/۰۹/۰۱ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۹/۱۱/۲۲ میلادی

فاز ۲۲ و ۲۴ پارس جنوبی

موضوع قرارداد

قرارداد تکمیل ساخت و نصب ، پیش راه اندازی ، رفع پانچ ، راه اندازی و استارت آپ فاز ۲۲-۲۴ پارس جنوبی

کارفرما

شرکت نفت و گاز پتروسینا آریا

دیسیپلین

برق و ابزار دقیق

محل اجرا

کنگان

مدت زمان

۷ ماه

حوزه فعالیت

 • تست و راه اندازی پست های برق
 • راه‌اندازی، اجرای عملیات start up
 • انجام تست های ابزار دقیق و لوپ
 • عملیات نصب برق وابزار دقیق
 • تکمیل و رفع پانچ اتاق کنترل ها
 • اجرا، تست و راه اندازی سیستم روشنایی

تاریخ شروع

۱۳۹۵/۱۰/۲۰ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۷/۰۱/۰۹ میلادی

جزئیات پروژه

عملیات نصب و تست و پیش راه اندازی در یونیتهای ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۱۳، ۱۱۴ و ۱۱۵ در هر دو بخش برق و ابزار دقیق

فاز ۱۳ پارس جنوبی

موضوع قرارداد

قرارداد اجرای عملیات برق و ابزار دقیق و تلکام
پروژه پالایشگاه یازدهم پارس جنوبی ( فاز ۱۳ )

کارفرما

شرکت بهره برداری و مدیریت پتروپارس آریا کیش

دیسیپلین

برق و ابزاردقیق

محل اجرا

کنگان

مدت زمان

۱۸ ماه

حوزه فعالیت

 • خدمات تعمیر و نگهداری O&M
 • بررسی عملکد ماشین و انجام تعمیرات اساسی جزئی
 • خدمات تعمیر و نگهداری برق وابزار دقیق
 • انجام بازرسی و تست سیستم حفاظت کاتدیک
 • عملیات نگهداری (Preservation)
 • پایش وضعیت ماشین آلات دوار در بخش برق

تاریخ شروع

۱۴۰۰/۰۱/۰۱ شمسی ، مطابق با ۲۰۲۱/۰۳/۲۱ میلادی

جزئیات پروژه

این قرارداد به صورت تامین نیروی انسانی در محدوده فاز ۱۳ پارس جنوبی ، خطوط انتقال، اسکله و آبگیر می باشد