پتروشیمی مسجد سلیمان

موضوع قرارداد

عملیات تست و پیش راه اندازی پست های برق پتروشیمی مسجد سلیمان

حوزه فعالیت

  • تست و راه اندازی پست های برق
  • راه‌اندازی، اجرای عملیات start up
  • انجام تست های ابزار دقیق

تاریخ شروع و پایان پروژه

۱۳۹۷/۰۸/۱۵ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۸/۱۱/۰۶ میلادی

۱۳۹۸/۰۲/۱۵ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۹/۰۵/۰۵ میلادی

جزئیات پروژه

عملیات نصب و تست و پیش راه اندازی در یونیتهای ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۱۳، ۱۱۴ و ۱۱۵ در هر دو بخش برق و ابزار دقیق