پتروشیمی آپادانا

موضوع قرارداد

انجام عملیات برق و ابزار دقیق

کارفرما

شرکت درریز

دیسیپلین

برق و ابزاردقیق

محل اجرا

عسلویه

مدت زمان

۲۴ ماه

حوزه فعالیت

  • عملیات نصب برق وابزار دقیق
  • سیستم روشنایی و ارت
  • تست و پیش راه اندازی سیستم الکتریکال
  • کالیبراسیون تجهیزات ابزاز دقیق
  • کلیه عملیاتهای اجرایی و تست ساب استیشن
  • فعالیتهای مربوط به اتاق کنترل
  • انجام عملیات سیستم های تلفن، دوربین مدار بسته و Paging
  • ردیابی حرارت برقی و حفاظت کاتدیک
  • راه اندازی سیستم ابزاردقیق

تاریخ شروع

۱۴۰۰/۰۵/۰۳ شمسی ، مطابق با ۲۰۲۱/۰۷/۲۵ میلادی

جزئیات پروژه

انجام کلیه فعالیت های مربوط به عملیات برق و ابزار دقیق شامل نصب ، پیش راه اندای و راه اندازی انواع سیستم های شارژ DC باتری ، سیستم UPS ، دیزل ژنراتور و تجهیزات جانبی ، انواع ترانسفور متورهای قدرت ، سیستم توزیع برق و روشنایی برای فضاهای داخلی و خارجی، تابلو برق و….. نصب ، راه اندازی و آزمایش کلیه فعالیت های سیستم تلفن ، دوربین مدار بسته و Paging و حفاظت کاتدیک…