پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس

موضوع قرارداد

اجرای عملیات برق پروژه پالایشگاه میعانات گازی بندر عباس در قالب تامین نیروی انسانی متخصص توام با مسئولیت

کارفرما

شرکت راه‌اندازی و بهره‌برداری صنایع نفت (OICO)

حوزه فعالیت

  • تست و راه اندازی پست های برق
  • راه‌اندازی، اجرای عملیات start up
  • بهره برداری از پستهای برق
  • بهره برداری از سیستم HVAC
  • اجرا، تست و راه اندازی سیستم روشنایی

تاریخ شروع و پایان پروژه

۱۳۹۴/۰۳/۰۱ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۵/۰۵/۲۲ میلادی

۱۳۹۶/۰۲/۱۵ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۷/۰۵/۰۵ میلادی

جزئیات پروژه

قرارداد به صورت تامین نیروی انسانی