طراحی و مهندسی

طراحی و مهندسی

مهمترین بخش طراحی مهندسی ، مهندسی معکوس می باشد. مهندسی معکوس برای بازیابی و تشخیص اجزای متشکله یک محصول بویژه در صورت عدم دسترسی به طراحی اولیه کاربرد داشته و برای نگهداری، گسترش و توسعه امکانات موجود و مهندسی مجدد (RE-ENGINEERING) مورداستفاده قرار می گیرد.
در بسیاری از کشورهایی که اکنون جزو کشورهای صنعتی محسوب می شوند با استفاده از همین روش توانستند که دانش بومی خود را با تکنولوژی روز دنیا تلفیق کرده و محصولی خاص خود طراحی و تولید کنند. تجربه کشورهایی نظیر ژاپن، چین، کره جنوبی، مالزی، برزیل و امثالهم موید همین نکته است.
لذا شرکت توسعه انرژی تلاش گستر با توجه به آشنایی کامل با مدارک و داکیومنت ها در طول سالیان متمادی ، توانایی تشکیل تیم طراحی مهندسی را میباشد و حضور در عرصه طراحی مهندسی در چشم انداز شرکت در سالهای پیش رو به طور قطعی قرار دارد و امید است در آینده گامهای موثری در این زمینه برداشته شود.