سکوی ۱۶ بندرعباس

موضوع قرارداد

عملیات اجرائی ساخت، پیش راه اندازی و راه اندازی تجهیزات برق و ابزار دقیق سکوی گازی فاز ۱۶ پارس جنوبی

کارفرما

شرکت تکنو انرژی سپهر کیش

دیسیپلین

برق و ابزاردقیق

محل اجرا

بندرعباس

مدت زمان

۱۸ ماه

حوزه فعالیت

  • تکمیل پست های برق
  • عملیات نصب برق و ابزاردقیق
  • پیاده سازی سیستم ارت
  • پیش راه اندازی سیستم روشنایی و ارت
  • اجرای سیستم تلکام

تاریخ شروع و پایان پروژه

۱۳۹۲/۱۲/۰۱ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۴/۰۲/۲۰ میلادی

۱۳۹۳/۱۱/۳۰ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۵/۰۲/۱۹ میلادی