درباره ما

در سال
۱۳۸۵
خورشیدی شرکت توسعه انرژِی تلاش گستر، به عنوان یکی از شرکتهای مستعد نصب و راه اندازی در صنایع نفتی ایران، فعالیت خود را آغاز نمود.

شایسته سالاری و استفاده از نیروهای متخصص، تلاش گستر را به گسترش محدوده فعالیت‌هایش ترغیب نمود و این شرکت گام به گام در پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی، سکوهای نفتی، بهره‌برداری و نگه‌داری وارد شد.

شرکت تلاش گستر اکنون یکی از پیمانکاران پیشرو در ایران با سابقه‌ای قابل اطمینان از نظر کیفیت، کارایی، اثربخشی و ایمنی در اجرای انواع پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی است.

درحال حاضر، شرکت تلاش گستر با استفاده از امکانات گسترده تخصصی، مدیریتی، بازرگانی و مالی، یکی از بزرگترین شرکتهای ایرانی در زمینه کلیه پلنت­های صنعتی، اجرا و راه اندازی بخش­های مختلف الکتریکی، برق و ابزار دقیق می باشد.

سخن مدیر عامل

به یاری خداوند بزرگ، شرکت توسعه انرژی تلاش گستر در راستای پیشرفت با رعایت تمامی پروتکلهای فنی و تکیه بر نیروهای زبده، خوشنامی را سر لوحه تفکر و تعهد خود قرارداده است تا با رشد و اعتلای دانش و مهارت کلیه کارکنان از طریق آموزش و ایجاد محیطی سالم، گسترش همکاری تیمی و افزایش کیفیت خدمات، در جهت رضایت کارفرمایان داخلی و خارجی گام بردارد. لذا اینجانب و کلیه همکاران پرتلاش این مجموعه خود را متعهد به پیشبرد اهداف مذکور با استفاده از بهترین و بروزترین امکانات می دانیم .
رضایت کارفرمایان محترم نشان دهنده میزان موفقیت ما در جهت نیل به این اهداف می باشد .

فرشید کیاست

فرشید کیاست
مدیر عامل
سعید صیقلانی
عضو هیئت مدیره
عباس نیک اندیش مدبر
رئیس هیئت مدیره

* اضافه کردن فیلد های مکانیک، سویل، استراکچر و ...

* گسترش واحد مهندسی در راستای دستیابی به دانش های نوین مدیریت پروژه ها

* استفاده بهینه از منابع و صیانت از محیط زیست

* تبعیت از قوانین و مقررات و استاندارد های بین المللی

* حضور در مگاپروژه های برون مرزی و رقابت با شرکتهای بزرگ خارجی

* ارتقاء سطح آگاهی‌، مهارت‌، توانمندی‌های کارکنان

مدیریت شرکت با اعتقاد به لزوم حفظ صیانت از نیروی انسانی به عنوان سرمایه اصلی در جهت پیشبرد اهداف شرکت از کلیه کارکنان سخت کوش می خواهد که همواره درجهت نهادینه نمودن اهداف مدیریتی شرکت همت نمایند.

این مجموعه  بالاترین دارایی خود را  داشتن نیروی انسانی مجرب و  متعهد و رضایت کارفرمایان محترم میداند.

 • دفتر مرکزی در منطقه جنت آباد تهران
 • شعبه دیگر دفتر در شهر رشت
 • انبار مرکزی در منطقه کنگان
 • شاپ کالیبراسیون مجهز در منطقه کنگان
 • ماشین آلات (مطابق لیست)
 • مجموعه ای از به روزترین نرم افزارهای مهندسی، مالی، انبار گردانی و منابع انسانی
 • تجهیزات کامل جهت تست و راه اندازی برق (مطابق لیست)
 • تجهیزات کالیبراسیون و ابزار دقیق (مطالبق لیست)
 • تجهیزات ویژه (مطابق لیست)
 • تجهیزات تست و کالیبراسیون
 • تجهیزات راه اندازی و پیش راه اندازی
 • تجهیزات ویژه

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻓﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ، ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺎی ﻧﺼـﺐ و ﭘﯿﺶراه اندازی و راه اﻧﺪازی را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴـــﺘﺮده و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد دارند

تیم فنی ما از روی داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﮐﺴــﺐ ﺷﺪه ﻃﯽ دوره ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد آﻣﻮزﺷﯽ در داﺧﻞ وﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و ﻧﯿﺰ ﺣﻀــــــﻮر ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در ﭘﺮوژه های ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه اﻗﺘﺼـــﺎدی اﻧﺮژی ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺧﺪﻣﺖ رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.

شرکت توسعه انرژی تلاش گستر