خرید

خرید

بخش خرید و بازرگانی نیز از چشم اندازهای توسعه شرکت تلاش گستر میباشد که در این زمینه گامهای ابتدایی ولی موثر برداشته شده است و تاسیس انبار مرکزی مجهز به آخرین نرم افزارهای پیشرفته و تامین متریال مصرفی پروژه ها از این موارد می باشد.
در چندین پروژه نیز در زمینه خرید بخشی از متریال پروژه نیز توسط شرکت تلاش گستر انجام شده است که میتوان به پروژه های زیر اشاره کرد:
  • تامین متریال سینی و لدر در پروژه سکوهای ۱۳-۱۴ پارس جنوبی
  • تامین آهن آلات پروژه ۲۲-۲۴ پارس جنوبی