تعمیرات فاز ۱۲ پارس جنوبی

موضوع قرارداد

انجام خدمات مستمر تعمیرات و نگهداری ادوات برق و ابزار دقیق پروژه فاز ۱۲ / ناحیه EPC3 در راستا قرارداد ۰۱۳نامه تامین نیروی انسانی برای فاز ۱۲ ناحیه EPC3 شرکت POMC

کارفرما

شرکت POMC

دیسیپلین

برق و ابزاردقیق

محل اجرا

کنگان

مدت زمان

۴ ماه

حوزه فعالیت

  • خدمات تعمیر و نگهداری برق و ابزاردقیق
  • انجام بازرسی و تست سیستم حفاظت کاتدیک
  • بهره برداری از پستهای برق

تاریخ شروع و پایان پروژه

۱۳۹۲/۰۶/۰۲ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۳/۰۸/۲۴ میلادی

۱۳۹۲/۱۰/۱۰ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۳/۱۲/۳۱ میلادی

جزئیات پروژه

قرارداد به صورت تامین نیروی انسانی