تست فاز ۱۲ پارس جنوبی

موضوع قرارداد

اجرای عملیات تست تابلو های MCC HVAC PANEL

کارفرما

شرکت کیسون

حوزه فعالیت

  • تست و راه اندازی پست های برق
  • راه‌اندازی، اجرای عملیات start up

تاریخ شروع و پایان پروژه

۱۳۹۲/۰۲/۱۰ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۳/۰۴/۳۰ میلادی

۱۳۹۲/۰۵/۱۰ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۳/۰۸/۰۱ میلادی