بهره برداری فاز ۱۵-۱۶ پارس جنوبی

موضوع قرارداد

بهره برداری از پست برق برای فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی

کارفرما

شرکت POMC

دیسیپلین

برق و ابزاردقیق

محل اجرا

عسلویه

مدت زمان

۹ ماه

حوزه فعالیت

  • تست و راه اندازی پست های برق
  • راه‌اندازی، اجرای عملیات start up
  • بهره برداری از پستهای برق

تاریخ شروع و پایان پروژه

۱۳۹۱/۰۲/۱۲ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۲/۰۵/۰۱ میلادی

۱۳۹۲/۱۲/۲۹ شمسی ، مطابق با ۲۰۱۴/۰۳/۲۰ میلادی