اجرا

اجرا

"مدیریت تخصصی نصب و راه‌اندازی پایه موفقیت هر پروژه است و شرکت تلاش گستر به همین دلیل از پرسنل با استعداد خود برای مدیریت نصب و راه‌اندازی استفاده می‌کند و این موضوع منجر به سوابق موفق متعدد و اثبات شده‌ در پروژه‌های با ارزش سرمایه‌ای بالا و اجرای پروژه ها در حداقل زمان ممکن شده است.
خط مشی کلی شرکت تلاش گستر در زمینه پروژه های نصب و راه اندازی شامل موارد زیر می باشد:
  • تجربه بالا در تجهیز کارگاه نصب
  • تهیه آنالیز و برنامه زمانبندی دقیق  و حرکت در راستای پلن
  • انعقاد قراردادهای نصب و راه‌اندازی تجهیزات
  • ایجاد هماهنگی بین پروسه نصب ، پیش راه اندازی و راه اندازی
  • تشکیل تیم آموزش بهره‌برداری و نگهداری