آموزش

آموزش

واحد آموزش نقش بسیار پررنگی در ساحتار شرکت توسعه انرژی تلاش گستر دارا میباشد لذا افراد تازه وارد، در بدو استخدام کلیه آموزش‌های لازم در زمینه‌های فنی، تست هوش، ایمنی و بهداشت حرفه‌ای، مباحث پرسنلی و نظامنامه اداری و حراستی و خط مشی کیفی شرکت را در واحد آموزش طی می‌نمایند و پس از موفقیت در آموزش‌های فوق، جهت کار به واحدهای مربوطه معرفی می‌گردند
با توجه به استفاده گسترده از نرم افزار های به روز در زمینه فنی ، اداری -مالی و مدیریت پروژه لزوم آشنایی افراد با این نرم افزارهای بسیار مهم جلوه میکند . بنابراین دوره های آموزشی متعددی در این زمینه در دفتر مرکزی و کارگاه های شرکت تشکیل میگردد.
با حضور اساتید بنام عرصه راه اندازی در هسته اصلی شرکت ، پتانسیل برگزاری دوره های آموزشی تست و راه اندازی هم در تهران و هم در محل کارگاه مسیر می باشد.